WCNDT 2016 v Mnichově

WCNDT 2016 v Mnichově

WCNDT 2016 v Mnichově20160614_132855.1

Ve dnech 13.6. až 17.6.2016 se v Mezinárodním kongresovém centru v Mnichově konala 19. světová konference NDT. Této mimořádně prestižní akce se zúčastnilo více než 2.500 odborníků z celého světa, které navíc doplnilo dalších cca 1.400 návštěvníků souběžně probíhající NDT výstavy. Mezi 273 vystavovateli nemohla chybět ani firma FOERSTER.

Na velkoryse pojatém stánku byli přítomni specialisté všech 4 výrobních divizí firmy FOERSTER, kteří prezentovali své produkty. Hlavním tahákem byl nový vířivoproudý přístroj DEFECTOMAT DA s revolučním snímacím systémem DEFECTOARRAY. Tento mimořádně výkonný přístroj umožňuje multikanálové zkoušení tyčí, trubek, drátů, ale i profilů či plochých pásů na povrchové vady s vysokou zkušební citlivostí a s automatickou kompenzací oddálení jednotlivých měřicích segmentů od zkoušeného materiálu.
Přenosné vířivoproudé přístroje zastupoval vystavený multikanálový DEFECTOSCOP MC. Tématiku měření magnetických polí pak reprezentoval měřicí systém KOERZIMAT 1.097 pro měření koercitivní síly a magnetického sycení. Vystavené exponáty doplňoval zcela nový přenosný přístroj MAGNETOSCOP 1.070, který slouží k velmi citlivému a přesnému měření magnetických polí a permeability.

NDT výstavy se zúčastnila se zajímavou expozicí i firma KARL DEUTSCH, kterou naše firma FOERSTER TECOM také reprezentuje v České republice a na Slovensku. Z řady exponátů na stánku firmy KARL DEUTSCH nás nejvíce zaujal velmi výkonný přenosný Phased Array ultrazvukový přístroj GEKKO, který vyniká mimo jiné speciální funkcí TFM (Total Focusing Method). Zajímavé bylo i další rozšíření možností zkoušení s konvenčním UZ defektoskopem ECHOGRAPH 1095.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim českým i slovenským obchodním partnerům, kteří v nemalém počtu stánky firem FOERSTER a KARL DEUTSCH navštívili a pevně věříme, že je řada našich vystavených novinek zaujala.