Úspěšná certifikace penetračního systému

Úspěšná certifikace penetračního systému

Mezinárodně uznávaná norma SAE AMS 2644 definuje specifikaci penetračních systémů v leteckém průmyslu.

 

Nejvyšší nároky na bezpečnostní komponenty v leteckém průmyslu jsou promítnuty v penetrantech AMS 2644.

AMS 2644 lze ve všeobecnosti považovat za více citlivé. Třídy citlivosti fluorescenčního penetračního systému však není možné porovnávat s jinými specifikacemi. Situace je obdobná i při porovnávání korozních charakteristik penetrantů a suchých vývojek. Většina jiných standardů definuje jenom hraniční obsah korozních prvku (fluorid, chlor a síra). Standard AMS 2644 požaduje charakteristiky specifické pro vliv penetrantu a vývojky na různé slitiny používané v leteckém průmyslu. Kromě toho je nutné aby penetrant absolvoval zkoušky za vlivu vysokých teplot. Penetrační systém, který splňuje požadavky normy SAE AMS 2644 je uváděn v seznamu „QPL AMS 2644“ (Qualified Products List). K použití v leteckém průmyslu jsou určeny výhradně tyto penetranty. Firma KARL DEUTSCH usiluje o to aby všechny námi produkované penetrační systémy splňovali požadavky normy AMS 2644, kromě již splněných podmínek normy DIN EN ISO 3452.
Pilotní produkty splňující požadavky normy AMS 2644 jsou vodní rozpouštědlo a fluorescenční penetranty. V normě jsou tyto produkty charakterizované jako „typ 1, metoda A penetranty“ a rozděleny do pěti úrovní citlivosti: level ½, level 1, level 2, level 3 a level 4. Level 4 představuje nejvyšší úroveň citlivosti, level ½ nejnižší. Suchá vývojka je charakterizována jako „forma a, suchý prášek“ a jej jí možné používat s penetrantem jakékoliv úrovně. Společně s těmito produkty KD-Check FWP-2, KD-Check-22 a D-Check DD-1 KARL DEUTSCH nabízí dva kompletní penetrační systémy kvalifikované pro použití v soulade s normou AMS 2644:
• KD-Check FWP-2: „Typ 1, metoda A“, penetrant úrovně citlivosti 3
• KD-Check FWP-2: „Typ 1, metoda A“, penetrant úrovně citlivosti 2
• D-Check DD-1 je korespondující „forma a“ suchá vývojka (použitelná s oběma penetranty)
Tyto penetrační systémy jsou využívané hlavně v stacionárních penetračních stanicích. Všechny tři produkty jsou uvedené v seznamu QPL AMS 2644.

penetranty